Sözlükte "dönek" ne demek?

1. Kanı ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypakdönek

Dönek kelimesinin ingilizcesi

adj. untrustworthy, fickle, apostate, capricious, changeable, changeful, flukey, fluky, inconstant, lubricious, protean, variable, versatile, volatile
n. turnabout, turncoat, quitter, deserter, piker, rat, ratter, renegade