Sözlükte "dönek" ne demek?

1. Kanı ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypakdönek

Dönek kelimesinin ingilizcesi

adj. untrustworthy, fickle, apostate, capricious, changeable, changeful, flukey, fluky, inconstant, lubricious, protean, variable, versatile, volatile
n. turnabout, turncoat, quitter, deserter, piker, rat, ratter, renegade

İlgili olabilecek başlıklar

Dönekçe nedir?
Döneklik nedir?